ఇన్సులేటెడ్ గ్లేజింగ్

ఇన్సులేటెడ్ గ్లేజింగ్ ఇన్సులేటింగ్ గ్లాస్ (IG), సాధారణంగా డబుల్ గ్లేజింగ్ (లేదా డబుల్-పేన్, మరియు పెరుగుతున్న ట్రిపుల్ మరియు క్వాడ్రపుల్ గ్లేజింగ్ / పేన్), రెండు లేదా

Read more

భద్రతా గాజు

భద్రతా గాజు భద్రతా గ్లాస్ అదనపు భద్రతా లక్షణాలతో కూడిన గాజు, అది విచ్ఛిన్నం అయ్యే అవకాశం తక్కువ, లేదా విరిగినప్పుడు ముప్పు కలిగించే అవకాశం తక్కువ.

Read more