గ్లాస్ ఉన్ని

గ్లాస్ ఉన్ని గ్లాస్ ఉన్ని అనేది గాజు ఫైబర్స్ నుండి తయారైన ఒక ఇన్సులేటింగ్ పదార్థం, ఇది బైండర్ ఉపయోగించి ఉన్ని మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ

Read more

ఫైబర్గ్లాస్

ఫైబర్గ్లాస్ ఫైబర్గ్లాస్ అని పిలువబడే థర్మల్ ఇన్సులేషన్ పదార్థం కోసం, గాజు ఉన్ని చూడండి. గ్లాస్ ఫైబర్ కోసం, కొన్నిసార్లు ఫైబర్గ్లాస్ అని కూడా పిలుస్తారు, గ్లాస్

Read more

గ్లాస్ ఫైబర్

గ్లాస్ ఫైబర్ గ్లాస్ ఫైబర్ (లేదా గ్లాస్ ఫైబర్) అనేది చాలా చక్కని గాజు ఫైబర్‌లతో కూడిన పదార్థం. చరిత్ర అంతటా గ్లాస్ మేకర్స్ గ్లాస్ ఫైబర్స్

Read more